BeforeTravelThai

BeforeTravelThai

TOP 3 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

        ในแต่ละปี Quacquarelli Symonds หรือ QS จะทำการจัดอันดับ QS World University Rankings เพื่อเผยอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับว่า “ดีที่สุดในโลก” สำหรับในปีนี้ ทาง QS World University Rankings ได้รวบรวมข้อมูลและเผยรายชื่อ “มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก” ออกมาแล้ว มาดูกันเลยว่ามีที่ไหนบ้างไปดูกัน

อันดับของมหาวิทยาลัยสำคัญอย่างไร

        คะแนนและการจัดอันดับเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของหลักสูตร การเรียนการสอน ทั้งยังเป็นเครื่องการันตีถึงความสำเร็จของบัณฑิตที่จะได้รับการยอมรับในการสมัครงาน

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่

1. คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย

3. การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง

4. ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และงานวิจัยนานาชาติ

5. รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

TOP 3 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. Stanford University

3. Harvard University

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

        สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (อังกฤษ: Massachusetts Institute of Technology ตัวย่อ เอ็มไอที MIT เรียกโดยชุมชน MIT ว่า “the Institute แปลว่า สถาบัน”) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อเสียงมานานในเรื่องงานวิจัยและการศึกษาในสาขาเคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ แล้วเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นต่อ ๆ มาในสาขาชีววิทยา เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และการจัดการ

2. Stanford University

        มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับสองของโลก โดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดถูกจัดให้อยู่ในระดับเดียวกับ Harvard, Yale, Princeton, Caltech บางครั้งเรียกย่อ ๆ ในกลุ่มเด็กนักเรียน High School ว่ากลุ่ม HYPSMC หมายถึงกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าเรียนยาก นอกจากนี้สแตนฟอร์ดยังได้รับการขนานนามให้เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยชั้นนำทางเทคโนโลยี นอกเหนือจาก MIT และ Caltech

3. Harvard University

        เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก แห่งหนึ่งและเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา โดยก่อตั้งเมื่อปี 8 กันยายน พ.ศ. 2179 (ค.ศ. 1636) มีอายุครบ 370 ปีใน พ.ศ. 2549

        ฮาร์วาร์ดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวีลีก โดยในปี พ.ศ. 2552-2553 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ยังคงได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา โดยนิตยสารยูเอสนิว และได้รับการจัดอันดับ โดยไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 7 ของโลกในปีพ.ศ. 2562-2563

 

        ทั้งนี้ นอกจากข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการเผยระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยชั้นนำแล้ว ยังเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนนำไปประกอบการตัดสินใจในการลงทะเบียนเพื่อเลือกเข้าศึกษาต่อได้ด้วย

อ่านบทความเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพิ่มเติมฯ คลิกที่นี่