BeforeTravelThai

เว็บ Travel www.beforetravelthai.com สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ฝากกดแชร์ กดติดตามคะ
เว็บ Travel www.beforetravelthai.com สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ฝากกดแชร์ กดติดตามคะ
BeforeTravelThai
วัดพระแก้ว 06-01-23

วัดพระแก้ว วัดสวยที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย

วัดพระแก้ว ที่เรียกได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ที่ใครมาเยือนที่ประเทศไทย สถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นแห่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาเที่ยวชมความงามของที่นี่ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานของ “พระแก้วมรกต” ซึ่งอีกหนึ่งชื่อของวัดแห่งนี้ที่หลายคนรู้จักในนาม “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก อีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยได้เป็นอย่างดี ที่ BEFORETRAVELTHAI อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ เข้ามาชมและสัมผัสกับความสวยงามและกราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกับ วัดพระแก้ว กันดูกันนะคะ

ความเป็นมาและประวัติของ วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว-1

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นวัดอารามหลวงที่สำคัญในพระราชพิธีต่างๆ ที่ถูกสร้างตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ. 2325 ในสมัยราชกาลที่ 1 เป็นอีกหนึ่งวัดในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันกับ “วัดพระศรีสรรเพชญ์” ที่เป็นวัดวังหลวงในกรุงศรีอยุธยา และมี “พระแก้วมรกต” ที่ถูกยกอัญเชิญมาจากล้านช้าง ที่เวียงจันทร์ ประเทศลาว ซึ่งต่อมาใน พ.ศ. 2331 – 2352 มีการสร้างพระมณฑปขึ้นใหม่ เพื่อแทนพระมณเฑียรธรรมอันเก่า และต่อมาได้มีการสร้างหอระฆังอยู่และอุโบสถในระเบียงที่อยู่ทางด้านใต้ ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้ง “หอพระนาก” หลังจากนั้นตั้งแต่รัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 5 ก็ได้ปฏิสังขรณ์ที่ วัดพระแก้ว ซึ่งในทุกๆ 50 ปี จะมีการปฏิสังขรณ์ และซ่อมแซมและสร้างสรรค์เพิ่มภาพกิจกรรมในอุโบสถมาโดยตลอด

สถานที่ท่องท่องเที่ยว วัดพระแก้ว ที่มีความสำคัญและสิ่งน่าสนใจ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ที่ถูกประดิษฐาน “พระแก้วมรกต” ซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่เป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาหลายร้อยปีจนมาถึงปัจจุบัน โดย วัดพระแก้ว แกะสลักด้วยพระแก้วมรกตด้วยหยกเขียว ซึ่งเป็นประติมากรรมศิลปะของชาวเชียงแสน ซึ่งครั้งแรกที่พบกับพระแก้วมรกต ถูกสันนิษฐานว่าเจอในเจดีย์วัดป่าญะ อยู่ที่เชียงรายในปัจจุบัน หลังจากนั้น พระแก้ว ได้ถูกอัญเชิญมาตั้งที่เมืองเชียงใหม่ และอัญเชิญพระแก้วไปที่ วัดพระแก้วดอนเต้า จนมาถึงในยุคสมัยพระเจ้าติโลกราช จึงได้อัญเชิญ พระแก้วมรกต มาประดิษฐานที่เมืองเชียงใหม่

พระแก้วมรกต วัดพระแก้ว -2

พระอุโบสถ ที่ถูกสร้างในบริเวณ วัดพระแก้ว ถูกสร้างด้วยกำแพงแก้ว และก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 มีสถาปัตยกรรมและศิลปะที่งดงาม ที่มีครุฑยุดนาดที่ถูกหล่อด้วยโลหะและปิดทอง โดยมีเสาลายเทียนที่ถูกหล่อด้วยทองแดงขึ้นทั้ง 4 ด้าน และถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง ที่ถูกว่าเป็นเรื่องราวพุทธประวัติต่างๆ ตั้งแต่สมัยอยุธยา ภาพพยุหยาตราสถลมารค พยุหยาตราชลมารค และเรื่องราวอื่นๆ อีกมากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามได้ที่วัดพระแก้วแห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้น

พระอุโบสถ วัดพระแก้ว-3

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมฯ ได้ที่นี่คลิกเลย Click Here